เทศบาลเมืองลำพูน ต้อนรับคณะดูงาน อบต.หนองแขม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการขยะมูลฝอย

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นางทิพย์วรรณ ความสุข ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ให้การต้อนรับคณะดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายอิสรา แก้วดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม คณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขตำบล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวมจำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองลำพูน ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองลำพูน

ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูนให้ความสำคัญเรื่องการการคัดเเยกขยะต้นทางจากครัวเรือน  ถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการลดปริมาณขยะ เช่น  การลดปริมาณขยะเปียกในครัวเรือน สถานศึกษา วัด และผู้ประกอบการร้านค้า โดยนำเศษขยะเปียก เศษอาหาร มาทำปุ๋ยหมักอินทรีย์  รณรงค์ใช้ถุงผ้าเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก รวมไปถึงการงดใช้โฟมในการบรรจุอาหารในพื้นที่เขตเทศบาลอย่างเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน ตลาดหนองดอก ฯลฯ ที่สำคัญคือการเน้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานบริหารจัดการขยะเพื่อสร้างความความยั่งยืน

…………………………………………………………………………………