เทศบาลเมืองลำพูน จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562

เทศบาลเมืองลำพูน จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 โดยจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ทั้ง 17 ชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตื่นตัวและกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และให้พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองลำพูนเป็นเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งยังเป็นการป้องกันโรคจากสัตว์สู่คน  ซึ่งเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 11 – 21 มีนาคม 2562  เวลา 9.00 – 15.30 น. และกรณีที่ไม่สามารถนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการตามกำหนดการข้างต้น  ให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงนำมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในรายที่ตกค้าง ได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน  ในวันที่ 22 – 29 มีนาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ) และให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนมายืนยันเพื่อรับบริการต่อไป

 

*********************************