เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมเดินรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. เชิญชวนคนลำพูนไปใช้สิทธิให้มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศอีกครั้ง

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมพลังเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 โดยเทศบาลเมืองลำพูน นำโดยนางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาลเมืองลำพูน และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมเดินรณรงค์ตั้งแต่ศาลากลางจังหวัดลำพูน ไปสิ้นสุดที่โรงเรียนจักรคำคณาทร พร้อมทั้งแจกแผ่นเอกสารประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คนลำพูนไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 นี้ ให้มากที่สุดให้เป็นอันดับ 1 ของประเทศอีกครั้ง

ซึ่งจังหวัดลำพูน แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 679 หน่วย มีผู้สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 334,586 คน ในการเลือกตั้งที่ผ่านมา จังหวัดลำพูนมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศติดต่อกันมาแล้ว 12 ครั้ง และครั้งนี้จังหวัดลำพูน ได้ตั้งเป้าหมายจะรักษาแชมป์มีผู้มาใช้สิทธ์มากที่สุดของประเทศเป็น ครั้งที่ 13 อีกครั้ง

………………………………………………………………