จิตอาสาเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาดอยขะม้อ บ่อน้ำทิพย์ของจังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 จิตอาสาเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ บริเวณดอยขะม้อ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยการพัฒนาทำความสะอาดบันไดทางขึ้นบ่อน้ำทิพย์ และร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องจากมีดอกสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ และผลิดอกช่วงวันพระราชสมภพ เพื่อเป็นตัวแทนแห่งพระองค์ท่านและเป็นสิริมงคลแก่ราษฎรในพื้นที่  รวมถึงยังมีการสร้างฝายชะลอการไหลของน้ำ ตลอดจนทำแนวกันไฟ เพื่อช่วยเก็บกักน้ำอยู่ในลำห้วยนานขึ้นโดยเฉพาะในฤดูแล้ง ทำให้ดินชุ่มชื้น ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ กลายเป็นแนวกันไฟลดความรุนแรงของไฟป่าได้  ซึ่งน้ำจากบ่อน้ำทิพย์ดอยขะม้อ ถือได้ว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองลำพูน จะมีประเพณีตักน้ำทิพย์จากดอยขะม้อเพื่อนำไปสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัยเป็นประจำทุกปี และยังมีการใช้น้ำทิพย์แห่งนี้ในงานราชพิธีสำคัญต่างๆ ตั้งแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน

 

……………………………………………………………………………