เทศบาลเมืองลำพูน จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน

เทศบาลเมืองลำพูน จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ผ่านหลักสูตรการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ประจำปีการศึกษา 2561  โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน โดยมี  นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา แบ่งเป็นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 227 คน และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 128 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 351 คน สำหรับในปีการศึกษา 2561 ได้มีนักเรียนที่มีผลการเรียนดีตลอดหลักสูตร และได้รับประกาศนียบัตรผลการเรียนดี จำนวนทั้งสิ้น 12 คน แบ่งเป็น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 8 คน และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 8 คน  จากนั้น นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ประธานในพิธี ได้กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา

นอกจากนี้ มีตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ได้ร่วมกล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา จัดขึ้น ณ อาคารคุณธรรม 42 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม  เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

************************