เทศบาลเมืองลำพูน จัดพิธีมอบใบสัมฤทธิบัตรแก่นักเรียนชั้นอนุบาล (วันส่งเด็กข้ามฟาก…จากอนุบาลสู่ประถม) ประจำปีการศึกษา 2561

เทศบาลเมืองลำพูน จัดพิธีมอบใบสัมฤทธิบัตรแก่นักเรียนชั้นอนุบาล (วันส่งเด็กข้ามฟาก…จากอนุบาลสู่ประถม) ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน  โดยมี นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานมอบใบสัมฤทธิบัตรแก่นักเรียนชั้นอนุบาล ซึ่งมีนักเรียนที่เข้ารับมอบใบสัมฤทธิบัตร จำนวน 174 คน  จากนั้น นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ประธานในพิธี ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนชั้นอนุบาล เพื่อแสดงความยินดี และให้กำลังใจแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากอนุบาลเข้าสู่ชั้นประถมศึกษาต่อไป  จัดขึ้น ณ อาคารคุณธรรม 42 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

*******************************