เอกสารแนบท้ายประกอบเทศบาลเมืองลำพุน เรื่อง การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562