เทศบาลเมืองลำพูน ขอเชิญชวนร่วมใช้ปิ่นโตและถุงผ้าเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม และสร้างสรรค์สังคมที่น่าอยู่ต่อไป