ททท. ร่วมกับรายการผจญภัยไร้พรมแดน ถ่ายทำสารคดีท่องเที่ยว งานประเพณีสงกรานต์ และการทำตุงค่าคิงของเทศบาลเมืองลำพูน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง ร่วมกับรายการผจญภัยไร้พรมแดน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ซึ่งออกอากาศทุกวันเสาร์ ระหว่างเวลา 16.05-16.30 น. โดยมีคุณติ๊ก จงกลณี สถิรอัศวนันท์ เป็นผู้ดำเนินรายการ  ลงพื้นที่ถ่ายทำรายการสารคดีท่องเที่ยว เรื่องงานประเพณีสงกรานต์ของจังหวัดลำพูนประจำปี 2562 และการทำตุงค่าคิงของเทศบาลเมืองลำพูน โดยการสัมภาษณ์ อ.บารเมศ วรรณสัย รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน และไวยาวัจกร วัดพระธาตุหริภุญชัย ซึ่งงานประเพณีสงกรานต์ของจังหวัดลำพูน ใช้ชื่องาน “ม่วนใจ  ปีใหม่เมืองหละปูน” จัดขึ้นระหว่างวันที่  11-16 เมษายน ๒๕๖๒ ภายใต้แนวคิด “ร่ำเปิงเติงหา อยู่ที่ไหนก็ใคร่มาแอ่ว ม่วนอกม่วนใจ ปีใหม่เมืองหละปูน” โดยมีกิจกรรมพิเศษ สืบชะตาทานตุงค่าคิงเสริมมงคลชีวิต ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย สัมผัส วิถีปีใหม่เมืองหละปูน อันงดงาม โดยการแต่งตัวพื้นเมือง รดน้ำดำหัว มัดมือกับคนเฒ่าคนแก่  ฟังดนตรีล้านนา ชาโดเมืองเรียนรู้การตัดตุง บนถนนสายวัฒนธรรมอินทยงยศ

ซึ่งกิจกรรมพิเศษ ในการสืบชะตาทานตุงค่าคิงเสริมมงคลชีวิต  “ตุงค่าคิง” หรือ “ตุงก้าคิง” เป็นตุงสะเดาะเคราะห์ตามความเชื่อของล้านนา โดยคนภาคเหนือเชื่อว่า “ตุง” คือ ธงที่พระพุทธเจ้าประกาศชัยชนะเหนือหมู่มาร คำว่า “ค่า” แปลว่า เท่ากับ คำว่า “คิง” แปลว่า ตัวเรา ดังนั้น ลักษณะของ “ตุงค่าคิง” จึงตัดให้มีความสูงเท่ากับตัวของผู้ทำตุง ถือเป็นสัญลักษณ์แทนตัวคนที่ทำผืนตุงทำด้วยผ้าหรือกระดาษ ตกแต่งลวดลายด้วยกระดาษสีทอง ประดับตกแต่งตุงให้เป็นเหมือนตัวตนของเรา โดยติดปาก จมูก ตา คิ้ว ติดตัวเปิ้งประจำปีเกิดของเรา ทำเพื่อการสะเดาะเคราะห์หรือสืบชะตา อันเป็นคติความเชื่อของชาวล้านนา ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูนได้จัดอบรมอาชีพเสริมและพัฒนารายได้ แก่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน โดยการทำตุงค่าคิง เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน และยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

…………………………………………………………………………………