รายการทันข่าวทั่วไทยบริคอินโฟร ถ่ายทำสารคดี “ตุงค่าคิง” ของเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 รายการทันข่าวทั่วไทยบริคอินโฟร ทีวีดิจิติลช่อง 28 ถ่ายทำรายการสารคดีการทำตุงค่าคิงของเทศบาลเมืองลำพูน โดยการสัมภาษณ์ อ.บารเมศ วรรณสัย รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน และไวยาวัจกร วัดพระธาตุหริภุญชัย ซึ่ง “ตุงค่าคิง” หรือ “ตุงก้าคิง” เป็นตุงสะเดาะเคราะห์ตามความเชื่อของล้านนา ความหมายง่ายๆก็คือ ตุงที่มีขนาดเท่ากับความยาวเท่ากับความสูงของตนเอง ตุงค่าคิงจึงออกแบบให้มีลักษณะรูปร่างสื่อถึงตัวคน มีหัว ร่างกาย และแขนขา ความหมายของการถวายตุงค่าคิง ก็คือ ถวายเพื่อตนเอง คือเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนเราเอง ใช้ในพิธีสืบชะตา เพื่อเป็นสิริมงคล คนโบราณสมัยก่อนนิยมทำตุงค่าคิงยาวกว่าตนเองอีกนิดหนึ่ง เพื่อให้มีอายุยืนยาว มีความก้าวหน้ารุ่งเรือง เหมือนตุงที่ยาวขึ้น

ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูน โดยกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการอบรมอาชีพเสริมและพัฒนารายได้ แก่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ผ่านกระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านอาชีพในการทำตุงค่าคิง เพื่อพัฒนาความสามารถในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ส่วนประชาชนที่สนใจสามารถร่วมงาน สืบชะตาหลวง ทานตุงค่าคิง ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ของจังหวัดลำพูน ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน

**********************************************