เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จากดอยขะม้อ เพื่อนำไปร่วมพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จากยอดดอยขะม้อ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน เพื่อนำไปร่วมประกอบพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  โดยประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จากยอดดอยขะม้อ และอัญเชิญไปพักไว้ ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย ในส่วนของเทศบาลเมืองลำพูน นำโดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลำพูน ได้ร่วมประกอบพิธีอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ภายในวิหารหลวง วัดพระธาตุ
หริภุญชัย จากนั้นวันที่ 8 เมษายน 2562 จะมีการประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก และในวันที่ 9 เมษายน 2562 จะมีการประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก และเตรียมการอัญเชิญไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย เพื่อร่วมประกอบพิธีบรมราชาภิเษกต่อไป

ทั้งนี้บ่อน้ำทิพย์ดอยขะม้อ ตั้งอยู่บนยอดดอยขะม้อ สูงจากจากระดับน้ำทะเล 1,650 เมตร ต้องเดินขึ้นบันไดถึง 1,749 ขั้น วัดดอยขะม้อ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันออกประมาณ 16 กิโลเมตร บ่อน้ำทิพย์เป็นลักษณะบ่อที่เกิดกลางแผ่นดิน เกิดจากธรรมชาติ ปากบ่อกว้างประมาณ 3 เมตร เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเรียว ลึกลงไปเป็นรูปกรวย บริเวณปากบ่อจะมีป้ายปักไว้ว่าบริเวณบ่อน้ำทิพย์ห้ามผู้หญิงเข้า  เพราะเมื่อผู้หญิงเข้าไปแล้วน้ำในบ่อจะแห้งทันที น้ำทิพย์จากดอยขะม้อเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของชาวลำพูน ตั้งแต่สมัยโบราณ เพราะเมื่อถึงเทศกาลสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัยจะมีการตักน้ำจากบ่อแห่งนี้ไปผสมกับน้ำพระราชทาน แล้วจึงนำขึ้นสรงองค์ธาตุ อีกทั้งเมื่อพระมหากษัตริย์ไทยจะเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ ต้องนำน้ำในบ่อนี้อัญเชิญไปร่วมเป็นน้ำพุทธาภิเษกในพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกทุกครั้ง

***************************************