เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกของจังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒  เทศบาลเมืองลำพูน  นำโดย นายประภัสร์  ภู่เจริญ นายกเทศมนตรี เมืองลำพูน  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และข้าราชการ ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกของจังหวัดลำพูน  โดยมี นายอรรษิษฐ์  สัมพันธรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเชิญใบพลู ๗ ใบ  ถวายประธานฝ่ายสงฆ์  โดย พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ  ประธานฝ่ายสงฆ์เจิมใบพลูและถวายใบพลู 7 ใบ  แด่พระเถราจารย์ และเมื่อถึงเวลา 10.00 น. พระเถราจารย์ดับเทียนชัย ขณะเดียวกันพระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถาดับเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย ประธานสงฆ์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ขันน้ำสาคร และมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้กล่าวคาถาตักน้ำ และตักน้ำอภิเษกจากขันสาครใส่คนโทและนำข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนภัตตาหารและถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 30 รูป  ประธานสงฆ์อนุโมทนา ผู้ว่าราชการจังหวัดกรวดน้ำ – รับพร  และเมื่อถึงเวลา 12.00 น.  เริ่มตั้งพิธีบายศรีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก พราหมณ์ทำพิธีบายศรี และเบิกแว่นเวียนเทียน แว่นที่ 1  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  รับแว่นเวียนเทียนจากพราหมณ์แล้ววักแว่นที่จุดเทียนเข้าหาตัว 3  ครั้ง แล้วส่งต่อให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่  ที่อยู่ทางซ้ายจนครบ 3 รอบ  เมื่อครบแล้วพราหมณ์เบิกแว่นเทียน เป็นอันเสร็จพิธี ณ วิหารหลวง วัดพระธาตุ หริภุญชัย วรมหาวิหาร จ.ลำพูน

************************************