เทศบาลเมืองลำพูน ปรับปรุงคุณภาพน้ำ 15 คูเมือง เตรียมพร้อมสงกรานต์ เล่นน้ำสะอาด ปลอดภัย

 

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมปรับปรุงคุณภาพน้ำในคูเมือง ทั้ง 15 คูเมือง ด้วยวิธีการเติมคลอรีน เพื่อฆ่าเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนในน้ำ ทำให้น้ำในคูเมืองมีความใสสะอาด สามารถนำมาสาดเล่นน้ำได้อย่างปลอดภัยตลอดช่วงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ของจังหวัดลำพูน ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2562 อีกทั้งยังเป็นการลดโอกาสเสี่ยงของโรคจากการสัมผัสน้ำที่ไม่สะอาด เช่น โรคตาแดง หรือโรคผิวหนัง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเล่นน้ำคลายร้อนต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ที่จังหวัดลำพูน

ซึ่งเทศบาลเมืองเมืองลำพูน ได้ให้ความสำคัญด้านคุณภาพน้ำในคูเมือง โดยเฝ้าระวังการปนเปื้อนของแบคทีเรีย เชื้อโรค และดำเนินการบำบัดคุณภาพน้ำในคูเมืองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งทำความสะอาดรอบคูเมือง ปรับสภาพน้ำด้วยวิธีการธรรมชาติ โดยการติดตั้งระบบน้ำพุ เพื่อช่วยเพิ่มการไหลเวียนของน้ำและเพิ่มออกซิเจน ซึ่งช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของตะไคร่น้ำได้ดี รวมถึงการปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ไม้น้ำริมตลิ่ง เพื่อสร้างความร่มรื่นสวยงาม เป็นการบำบัดคุณภาพน้ำด้วยวิธีการทางชีวภาพ และเป็นการเพิ่มความสวยงามให้กับคูเมืองลำพูน และช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นสลายหมอกควันมลภาวะทางอากาศอีกทางหนึ่งด้วย

 

*******************************************