เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีดำหัวครูบาสังฆะ และสรงน้ำพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน

เทศบาลเมืองลำพูน  นำโดย  นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานครู  ร่วมพิธีดำหัวครูบาสังฆะ ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันในการร่วมสรงน้ำพระสงฆ์  พร้อมร่วมสรงน้ำพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ และร่วมพิธีสืบชะตาหลวง  ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน  จากนั้น ร่วมพิธีสรงน้ำกู่เก็บอัฐิพระนางจามเทวี และสรงน้ำกู่เก็บอัฐิครูบาศรีวิชัย ณ วัดจามเทวี  นอกจากนี้ ยังได้เดินทางไปร่วมพิธีดำหัวกู่ฤๅษี  ณ วัดพระคงฤๅษี และร่วมสรงน้ำพระครูจิรวัฒนโสภณ เจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูน ณ วัดช่างฆ้อง  เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลปีใหม่เมือง  เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

*************************************************