เทศบาลเมืองลำพูน สืบสานประเพณีสงกรานต์ เดินขบวนแห่น้ำทิพย์จากดอยขะม้อ และน้ำศักดิ์สิทธิ์จาก 4 ครูบา

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 เทศบาลเมืองลำพูน นำโดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลำพูน และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกันเดินขบวนแห่น้ำทิพย์จากดอยขะม้อ และน้ำศักดิ์สิทธิ์จาก 4 ครูบา ซึ่งประกอบด้วย 1.ครูบาเจ้าศรีวิชัย จากวัดบ้านปาง อำเภอลี้ , 2.ครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี จากวัดพระบาทผาหนาม อำเภอลี้, 3. ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา จากวัดพระบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ และ 4. ครูบาสุพรหมยานเถร หรือครูบาพรหมา พฺรหฺมจกฺโก จากวัดพระพุทธบาทตากผ้า อำเภอป่าซาง รวมทั้งขบวนแห่น้ำทิพย์จากดอยขะม้อ เพื่อนำไปสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัยเป็นประจำทุกปี น้ำจากบ่อน้ำทิพย์ดอยขะม้อถือได้ว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองลำพูน นอกจากจะใช้ในการสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัยแล้ว ยังมีการใช้น้ำ ทิพย์แห่งนี้ในงานราชพิธีสำคัญต่างๆ ตั้งแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน

ภายในงานยังมีขบวนแห่พระพุทธรูปชื่อดังของเมืองลำพูน ได้แก่ พระรอด พระคง  พระบาง พระลือ พระลบ พระเลี่ยง พระเปิม พระสิบสอง และพระสาม รวมไปถึงขบวนแห่ตุงค่าคิง  โดยประชาชนและนักท่องเที่ยว สามารถร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ของจังหวัดลำพูน เริ่มตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2562 ภายใต้แนวคิด “ม่วนใจ ปีใหม่เมืองหละปูน”

**********************************