เทศบาลเมืองลำพูนจัดพิธีทำบุญสืบชะตาเมือง 4 มุมเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคล ในเทศกาลสงกรานต์

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 เทศบาลเมืองลำพูนจัดพิธีทำบุญสืบชะตาเมือง 4 มุมเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคล ในเทศกาลสงกรานต์ ณ ประตูเมืองเก่าของจังหวัดลำพูนทั้ง 4 มุมเมือง ได้แก่

  • จุดที่ 1 ประตูท่าขาม มีนายอรรษิษฐ์สัมพันธ์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี,
  • จุดที่ 2 ประตูลี้ มีนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี,
  • จุดที่ 3 ประตูช้างสี มีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี
  • จุดที่ 4 ประตูมหาวัน มีนายสุจินต์ หลีสกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี

และมีประชาชนชาวจังหวัดลำพูนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก หลังเสร็จพิธีทำบุญสืบชะตาเมือง ทั้ง 4 มุมเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ได้ร่วมกันปล่อยปลาลงสู่แม่น้ำ
กวง และคูเมืองทั้ง 3 ด้าน เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์

สำหรับพิธีสืบชะตาเป็นประเพณีสำคัญอย่างหนึ่งของชาวล้านนา ที่เชื่อกันว่าเป็นการต่ออายุหรือต่อชีวิตของบ้านเมือง หรือของคนให้ยืนยาว มีความสุข ความเจริญ ตลอดจนเป็นการขจัดภัยอันตรายต่างๆที่จะบังเกิดขึ้นให้แคล้วคลาดปลอดภัย ซึ่งพิธีทำบุญสืบชะตาเมือง 4 มุมเมืองของจังหวัดลำพูน ได้ยึดถือและปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน เพราะเชื่อว่าทุกข์ภัยทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นจะหมดหายไป ชีวิตก็จะยืนยาว เกิดขวัญและกำลังใจในดำเนินชีวิต