สงกรานต์ลำพูนสุดคึกคัก เทศบาลเมืองลำพูนจัดขบวนแห่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสรงน้ำพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล

เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดขบวนแห่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้นำน้ำ  ขมิ้นส้มป่อยมาสรงน้ำพระ และกราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงสงกรานต์หรือปีใหม่เมือง โดยจัดขึ้นในวันที่ 13 เมษายนของทุกปี เป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชุมชนท้องถิ่นที่แสดงถึงความสามัคคี และสืบทอดประเพณีอันดีงามเป็นสิริมงคลที่มีมาแต่โบราณกาล และยังสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ โดยขบวนแห่พระพุทธรูปงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดลำพูน ประจำปี 2562 เริ่มเคลื่อนขบวนถนนเจริญราษฏร์ หน้าธนาคารไทยพานิชย์ สาขาลำพูน มีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน และปล่อยขบวนแห่พระพุทธรูป เคลื่อนไปตามถนนสายหลักในเขตเทศบาลเมืองลำพูน จนถึงวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

สำหรับขบวนพระพุทธรูปที่ได้อัญเชิญให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สรงน้ำพระ ได้แก่ พระรอดหลวง พระคงฤาษี พระฝนแสนห่า พระเสตังคะมณี และพระสำคัญจากหัววัดต่างๆ ขบวนแห่แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองสวยงาม ตลอดเส้นทางมีการแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองกับวงชาโดเมือง สืบสานประเพณีสงกรานต์แบบโบราณล้านนา เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้สัมผัสและเห็นถึงความงดงามของประเพณีสงกรานต์ หรือปีใหม่เมืองหละปูน อันทรงคุณค่าและช่วยกันอนุรักษ์สืบสานให้อยู่คงอยู่สืบไป