เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวป้อเมืองหละปูน

เทศบาลเมืองลำพูน  นำโดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลำพูน เข้าร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวป้อเมืองหละปูน หรือพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน นางจิณณารัชช์  สัมพันธรัตน์ โดยจัดขบวนแห่เครื่องดำหัวแบบล้านนา ต้นผึ้ง ต้นดอก นำขบวนโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายสำเริง ไชยเสน และนายวรยุทธ เนาวรัตน์ พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน  ที่พร้อมใจจัดขบวนแห่เครื่องดำหัว เคลื่อนขบวนจากหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน ไปยังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

หลังจากนั้น ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนกล่าวขอพร พร้อมดำหัวท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาวไทย รวมทั้งเป็นการแสดงออกถึงความ กตัญญูกตเวทีของผู้น้อย และเพื่อขมาลาโทษขออภัยในปีที่ผ่านมา ที่ผู้น้อยอาจจะเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ทั้งกาย วาจา ใจ ทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ ไม่ว่าจะต่อหน้าหรือว่าลับหลังก็ตาม รวมถึงเป็นการขอพรจากผู้อาวุโสเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองตลอดปีอีกด้วย