เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีบวงสรวงกู่ช้าง-กู่ม้า โบราณสถานบรรจุซากช้างคู่บารมีของพระนางจามเทวี

เมื่อ 17 เมษายน 2562 ณ โบราณสถานกู่ช้าง – กู่ม้า ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน มูลนิธิเจ้าพ่อกู่ช้างลำพูน ร่วมกับเทศบาลเมืองลำพูน จัดพิธีบวงสรวงกู่ช้าง-กู่ม้า โบราณสถานบรรจุซากช้างคู่บารมีของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะศรัทธาประชาชนชาวจังหวัดลำพูนร่วมประกอบพิธี หลังจากเสร็จสิ้นพิธีบวงสรวงฯ มีการประกอบพิธีสืบชะตาหลวงเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ล้านนา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมงาน

โบราณสถาน กู่ช้าง-กู่ม้า ตั้งอยู่ในเขตชุมชนวัดไก่แก้ว เทศบาลเมืองลำพูน เป็นสถูปทรงกระบอกปลายมน เชื่อกันว่าเป็นสุสานที่บรรจุซากช้างศึกคู่บารมีของพระนางจามเทวี ชื่อช้าง “ปู้ก่ำงาเขียว” หมายถึง ช้างผิวสีคล้ำ งาสีเขียว ที่ทรงอานุภาพและอิทธิฤทธิ์ในศึกสงคราม ปัจจุบันมีรูปปั้นจำลองของช้างปู้ก่ำงาเขียว เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มาสักการะ เชื่อกันว่าหากได้ลอดท้องพระยาช้างเชือกนี้ จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนา ในวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 ของทุกปี จะมีงานรดน้ำดำหัว และบวงสรวงเจ้าพ่อ เพื่อขอขมาลาโทษ และขอพรให้ปกปักษ์รักษาประชาชนจากความทุกข์ทั้งปวง