เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 จังหวัดลำพูน ประกอบพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ , พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  จำนวน 69 รูป  โดย นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จากนั้น  ได้ประกอบพิธีทางศาสนา พระสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้น พระสงฆ์ จำนวน 69 รูป ได้เดินรับบิณฑบาต จากประชาชน ตั้งแต่บริเวณข้างพระวิหารหลวง ไปจนถึงโดยรอบองค์พระบรมธาตุหริภุญชัยฯ ในส่วนของเทศบาลเมืองลำพูนได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว นำโดย นายอาคม วัฒนากูล ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน นางสาวสุทธิณีสุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน รวมถึง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน และพนักงานเทศบาล จากนั้น ในเวลาประมาณ 09.10 น. พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ , นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการ ภาคประชาชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย จัดขึ้น ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน