เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีถวายสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

จังหวัดลำพูน ประกอบพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดย นายอรรษิษฐ์  สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน จิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก และในส่วนของเทศบาลเมืองลำพูน ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล จากนั้น ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่ง ประเทศไทย จัดขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน  เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562