เทศบาลเมืองลำพูน ชมการถ่ายทอดสด พิธีถวายพระพรชัยมงคล ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยความปราบปลื้มปิติ

เทศบาลเมืองลำพูน นำโดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมชมการถ่ายทอดสด พิธีถวายพระพรชัยมงคล ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 และร่วมชมการถ่ายทอดสด พิธีถวายพระพรชัยมงคล ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณมณฑลพิธีสนามหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ จิตอาสา และประชาชนทุกหมู่เหล่าจำนวนมากร่วมพิธี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมร่วมชื่นชมพระบารมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการเสด็จออกสีหบัญชร ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ผ่านการถ่ายทอดสดจากสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ด้วยความปราบปลื้มปิติยินดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุด  มิได้