เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม สำหรับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562  เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม  สำหรับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2562  เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน สร้างความเข้าใจในการดูแลตัวเองและการป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม ชะลอกระบวนการดำเนินของโรคไปสู่ระยะที่มีความรุนแรงต่อไป  โดยมี นายสิริวุฒิ  คำธิตา  รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการฯ ภายในงาน มีบริการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ตรวจดัชนีมวลกระดูกให้ประชาชนฟรี  กิจกรรมสันทนาการสร้างความคลายเครียด ตลอดจนกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ โรคข้อเข่าเสื่อม  โดย ผศ.นพ. ศิริพงศ์  เชี่ยวชาญธนกิจ (หมอเขี้ยว)  อาจารย์แพทย์ภาควิชา ออร์โทปิดักส์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คลินิก ศูนย์โรคกระดูกและข้อ ลำพูน  ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่มาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน