เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมขบวนแห่โคม และเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562  เทศบาลเมืองลำพูน จัดขบวนแห่โคม วิสาขบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมฟื้นฟู ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา  โดยเริ่มขบวนจากบริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำโดย ประธานฝ่ายสงฆ์ ท่านพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ พร้อมคณะสงฆ์ และประธานฝ่ายฆราวาส  นายอรรษิษฐ์  สัมพันธรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และ นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ รวมถึง คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองลำพูน นำโดย นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมพนักงานเทศบาล และประชาชนจาก 17 ชุมชน นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ทั้ง 4 โรงเรียน และโรงเรียนจักรคำคณาทรลำพูน และโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมป์ลำพูน ได้นำรถแห่โคมวิสาขบูชาเข้าร่วมงานอีกด้วย  โดยเคลื่อนขบวนไปตามถนนอินทยงยศ ถึงสี่แยกร้านทองเยาวราช เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนวังขวา ถนนรอบเมืองใน เข้าสู่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จากนั้น พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำกล่าวคำบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา พร้อมประกอบพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย จำนวน ๓ รอบ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ สวดพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและแสดงพระธรรมเทศนา เนื่องในวันวิสาขบูชา  ซึ่งบรรยากาศโดยรอบเนืองแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูน ที่มาร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนและสวดมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต

วันวิสาขบูชาได้รับการยกย่องจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ให้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติ  วันตรัสรู้ และวันดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พุทธศาสนิกชนชาวไทยจึงควรรักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา แผ่เมตตา พร้อมงดเว้นสิ่งเสพติดและอบายมุขทั้งปวง ถือเป็นการสร้างสมบารมี ความดีงาม เนื่องในวันวิสาขบูชาอีกด้วย