เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก จังหวัดลำพูน พุทธศักราช 2562

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก จังหวัดลำพูน เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน เข้าร่วมพิธี เพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

ในส่วนของเทศบาลเมืองลำพูน นำโดยนางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาลเมืองลำพูน และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว การกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และการร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา จากนั้นรับชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม

ซึ่งงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2562 รวมเวลา 7 วัน ณ ท้องสนามหลวง และ ณ สถานที่จัดงานส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดลำพูน จัดงานมหรสพสมโภช ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน ภายในงานมีการแสดงมหรสพสมโภช การจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยประชาชนและนักท่องเที่ยว สามารถร่วมรับชมการแสดงและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน ในงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษกโดยทั่วกัน