ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเจริญราษฎร์)