เทศบาลเมืองลำพูนขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ นำสินค้ามาจำหน่าย ลานจอดรถวัดไชยชนึกเดิม ด้านทิศเหนือของตลาดสดหนองดอก

เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ได้จัดสถานที่เพื่อจำหน่ายสินค้าเป็นการชั่วคราวให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุ เพลิงไหม้  ได้นำสินค้ามาจำหน่าย ณ บริเวณลานจอดรถวัดไชยชนึกเดิม  ด้านทิศเหนือของตลาดสดหนอกดอก ซึ่งขณะนี้ มีผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายบางส่วน ได้นำสินค้ามาจำหน่ายในบริเวณดังกล่าวแล้ว อาทิ ผู้ประกอบการจำหน่ายของชำ เนื้อหมู และอาหารสด ฯลฯ

จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เพื่อจำหน่ายสินค้าในบริเวณดังกล่าว ได้ตรวจสอบรายชื่อ แผนผังร้านค้า และการจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าได้บริเวณหน้าเต้นท์จำหน่ายสินค้าชั่วคราว พร้อมกันนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์แผนผังและรายละเอียดจุดจำหน่ายสินค้าชั่วคราวให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าที่ได้รับความเสียหาย รวมถึงผู้จับจ่ายใช้สอยได้รับทราบ เพื่อให้เกิดความสะดวก ในการจำหน่ายสินค้าต่อไป หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน หมายเลขโทรศัพท์  053-512000  (ติดต่อได้ในวันและเวลาราชการ)