เทศบาลเมืองลำพูนร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

จังหวัดลำพูน จัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  3 มิถุนายน 2562  โดยมี นายอรรษิษฐ์  สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมเปิด กรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี   จากนั้น  ได้ประกอบพิธีทางศาสนา  โดยมี พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน  เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ ให้ศีล และเจริญพระพุทธมนต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานฝ่ายฆราวาส และหัวหน้าส่วนราชการถวายจตุปัจจัยไทยธรรม จากนั้น พระสงฆ์จำนวน 41 รูป ได้เดินรับบิณฑบาต จากประชาชนทั่วทุกหมู่เหล่า

ต่อมา ในเวลา 08.20 น.  ผู้ว่าราขการจังหวัดลำพูน ประธานในพิธีถวายความเคารพ เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรในสมุดลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ในส่วนของ  เทศบาลเมืองลำพูน นำโดย นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  พร้อมด้วย ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล  จัดขึ้น บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562