เทศบาลเมืองลำพูนร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

จังหวัดลำพูนจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียน ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562   โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  เป็นประธานในพิธี วางพานพุ่มทอง – พุ่มเงิน  พร้อมเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จากนั้น ผู้ว่าราชการ จังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจและประชาชนจิตอาสา ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวนำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา

ในส่วนของเทศบาลเมืองลำพูน ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว นำโดย นายอาคม วัฒนากูล ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน , นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาลเมืองลำพูน พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล ได้ถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทอง – พุ่มเงิน เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี จัดขึ้น ณ บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562