เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมเปิดงานแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมล้ำค่า บ้านนายอินสนธิ์ วงค์สาม ศิลปินแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นางทิพย์วรรณ ความสุข ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมเปิดงานแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมล้ำค่า บ้านนายอินสนธิ์ วงค์สาม ศิลปินแห่งชาติ “ศิลปะ : อิสระแห่งจิตวิญญาณ อินสนธิ์ วงค์สาม ” ณ หอศิลป อุทยานธรรมะ  ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 และวันที่ 1 มิถุนายน 2562 โดยมีนายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน และภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ และผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ของนายอินสนธิ์ วงค์สาม ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม)
พ.ศ.2542 รวมทั้งมีการสาธิตและจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมและงานหัตถกรรม การจำหน่ายสินค้าของดีบ้านฉัน OTOP CPOT ของจังหวัดลำพูนและจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อพัฒนาบ้านศิลปินให้เป็นที่รู้จักของสาธารณชน และมีความพร้อมในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

นักท่องเที่ยวและประชาชนที่สนใจ สามารถเยี่ยมชมผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ของนายอินสนธิ์ วงค์สาม ได้ที่หอศิลป อุทยานธรรมะ ตั้งอยู่เลขที่ 109/2 หมู่ 1 บ้านป่าซางน้อย ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยเปิดให้เยี่ยมชมวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00-16.00 น. ส่วนวันจันทร์-ศุกร์  ต้องนัดหมายล่วงหน้า ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 0 5352 1609 และ www.dhammapark.com