เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ พร้อมเร่งดำเนินการบริษัทประกันภัยติดตามความคุ้มครอง

ตามที่เกิดเพลิงไหม้ที่ตลาดสดหนองดอก เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองลำพูนลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย และให้การช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 จังหวัดลำปาง นำโดย พล.ต.ต สันติ์ สุขวัจน์ ผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจหาสาเหตุเพลิงไหม้ โดยมีเทศบาลเมืองลำพูน พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองลำพูน ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ตลาดหนองดอก ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ซึ่งเทศบาลฯ ได้จัดทำประกันภัย ที่ให้ความคุ้มครองสิ่งปลูกสร้าง และคุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากเพลิงไหม้  ซึ่งมีความคุ้มครองการสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย จึงทำให้ผู้ประกอบการที่ประสบเหตุอัคคีภัยในตลาดหนองดอก จะได้รับความคุ้มครองในทรัพย์สินตามวงเงินที่ได้ทำประกันไว้  ทั้งนี้ความคุ้มครองจากประกันภัยร้านค้า จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ประกอบการ ได้รับการชดเชย และสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเทศบาลจะเร่งดำเนินการต่อไป