ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโรงจอดรถศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน โดยวิธีเจาะจง