เทศบาลเมืองลำพูน ต้อนรับคณะดูงาน อบต.ดงขี้เหล็ก จ.ปราจีนบุรี แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาลเมืองลำพูน และนาง ทิพย์วรรณ ความสุข ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ให้การต้อนรับคณะดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก จ.ปราจีนบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในท้องถิ่น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมคุณธรรม 27 เทศบาลเมืองลำพูน