เทศบาลเมืองลำพูน ประกาศแจ้ง ให้ผู้ประกอบการตลาดสดหนองดอก (โซน 5) งดจำหน่ายสินค้า ระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2562

ตามที่ ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ตลาดสดหนองดอก ในวันที 29 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา  ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้า จำนวน ๑๗ ร้านค้า และสภาพพื้นที่ปัจจุบัน หลังเหตุเพลิงไหม้  พบว่า ยังมีกองเถ้าถ่านสินค้าที่ถูกไหม้จำนวนมาก ซึ่งต้องเร่งทำการขนย้ายนอกพื้นที่ และทำการซ่อมแซมหลังคาตลอดจนโครงสร้างอื่น ๆ ที่ถูกเพลิงไหม้ภายในพื้นที่ให้เร็วที่สุด

ดังนั้น เทศบาลเมืองลำพูน จึงขอประชาสัมพันธ์ ประกาศให้ผู้จำหน่ายสินค้า ในโซน 5  หยุดทำการจำหน่ายสินค้า ระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30  น.  เนื่องจากเป็นเส้นทางการขนย้าย และเป็นทางผ่านของเครื่องจักร ตลอดจนรถบรรทุกที่ต้องเข้าไปทำงาน ทั้งนี้ เทศบาลเมืองลำพูนจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อไม่ให้กระทบกับการเข้าจำหน่ายสินค้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน หมายเลขโทรศัพท์  053 – 512000  (ในวันและเวลาราชการ)