เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมประชุมขับเคลื่อน โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองลำพูน นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลเมืองลำพูน  เข้าร่วมดำเนินโครงการฯ ซึ่งจังหวัดลำพูนได้คัดเลือกถนนรอบในเมือง ตำบลในเมือง เขตพื้นที่เทศบาลเมืองลำพูน ระยะทาง 3 กิโลเมตร เป็นถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยจะทำการปรับภูมิทัศน์ถนนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามและปลอดภัย รวมทั้งปลูกต้นไม้ที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อให้เกิดความร่มรื่นตลอดเส้นทาง

ซึ่งโครงการ “1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” มีเป้าหมายให้ทุกจังหวัด คัดเลือกถนนที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม หรือเศรษฐกิจ หรือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด ดำเนินการฟื้นฟูและปรับปรุงพื้นถนนและบาทวิถี ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม ปลอดภัย หรือสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของจังหวัด จัดระเบียบสายไฟฟ้า ป้ายโฆษณา และให้จิตอาสา รวมทั้งเชิญชวนพี่น้องประชาชน รวมถึงภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดูแล รักษา ทำความสะอาดถนนเฉลิมพระเกียรติอย่างต่อเนื่อง