ผลสรุปการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562 ของเทศบาลเมืองลำพูน ที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกลุ่มการศึกษาจังหวัดภาคเหนือ มอบหมายให้เทศบาลนครเชียงราย  เป็นเจ้าภาพจัดนิทรรศการทางวิชาการในครั้งนี้  เทศบาลเมืองลำพูน  นำโดย นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  พร้อมด้วย คณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน  ร่วมเดินทางเข้าสู่จังหวัดเชียงราย เพื่อให้กำลังใจแก่นักเรียนและเยาวชนที่เข้าประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17  ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูน ได้ส่งกิจกรรมของคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้  จำนวน 35 รายการ  จัดขึ้น ณ  เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย   เมื่อวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา