เทศบาลเมืองลำพูน ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “โครงการ 3ร (ริเริ่ม รอบรู้ ร่วมกัน) เชิญครอบครัว ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมกิจกรรม (กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ กิจกรรมสร้างสุข ทักษะชีวิตการคิดเชิงบวกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การทำเทียนล้านนา)

เทศบาลเมืองลำพูน ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “โครงการ 3ร (ริเริ่ม รอบรู้ ร่วมกัน)

เชิญครอบครัว ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมกิจกรรม

(กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ กิจกรรมสร้างสุข ทักษะชีวิตการคิดเชิงบวกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การทำเทียนล้านนา)