เทศบาลเมืองลำพูนเปิดโครงการเฮือนศิลปินหริภุญชัย ครั้งที่ 17 นิทรรศการ “หัตถกรรม บ้านใบตาล”

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองลำพูนจัดพิธีเปิดโครงการเฮือนศิลปินหริภุญชัย ครั้งที่ 17  ภายใต้ชื่องาน “หัตถกรรม บ้านใบตาล” จัดแสดงผลงานศิลปะหัตถกรรม ประเภท พัดโบราณใบตาล และตาลปัตรโบราณ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ  สะท้อนถึงเอกลักษณ์และความโดดเด่นของใบตาล โดยได้รับเกียรติจาก นายประภัสร์  ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และมอบของที่ระลึกให้กับศิลปินผู้ทำการแสดง คือ นายนิคม มณีทอง พร้อมตัดริ้บบิ้นเปิดการจัดแสดงนิทรรศการอย่างเป็นทางการ

สำหรับโครงการเฮือนศิลปินหริภุญชัยในครั้งที่ 17 “หัตถกรรม บ้านใบตาล” ถือเป็นการเปิดตัวศิลปินคนลำพูน ผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะหัตถกรรม โดยศิลปิน นายนิคม มณีทอง เจ้าของร้านบ้านใบตาล ซึ่งนำผลงานมาร่วมจัดแสดงเป็นครั้งแรก  ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อจากร้าน “บ้านใบตาล” ได้แก่ พัดใบตาลโบราณ และตาลปัตรใบลาน ที่สวยงาม  จัดแสดงเพื่อถ่ายทอดความรู้ เรื่องราววิถีชีวิตชุมชนกับธรรมชาติ ผ่านขั้นตอนวิธีการต่างๆ เป็นการสร้างฐานการเรียนรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นแขนงต่างๆ ให้กับเยาวชนและประชาชนที่สนใจได้ศึกษา ประชาชนสามารถเข้าชมนิทรรศการ  “หัตถกรรม บ้านใบตาล” ได้ทุกวันอังคาร – อาทิตย์ (ยกเว้นวันจันทร์) เวลา 08.00 – 16.00 น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ อาคารเฮือนศิลปินหริภุญชัย ด้านหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ