ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ ประจำปี 2562 วันที่ 11 กรกฎาคม 2562