เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับชมรมคนห่วงหัว มูลนิธิเมาไม่ขับ ขับเคลื่อนโครงการสังคมไทยห่วงใยใส่หมวกให้ลูกหลานจังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมงานเปิดโครงการสังคมไทยห่วงใยใส่หมวกให้ลูกหลานจังหวัดลำพูน โดยมูลนิธิเมาไม่ขับ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ และเทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการสังคมไทยห่วงใยใส่หมวกให้ลูกหลานจังหวัดลำพูนขึ้นมา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ปกครองของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมระดมความคิดเห็น เพื่อหารือแนวทางในการป้องกัน ความปลอดภัยของเด็กๆในจังหวัดลำพูน  ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด เมื่อต้องโดยสารรถจักรยานยนต์ เพื่อลดความรุนแรงเมื่อเวลาเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และมีการลงนามบันทึกความร่วมมือการขับเคลื่อนโครงการสังคมไทยห่วงใยใส่หมวกให้ลูกหลานจังหวัดลำพูน ระหว่างนายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับและเลขาธิการชมรมคนห่วงหัว ร่วมกับนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ณ ห้องประชุมศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขาม เทศบาลเมืองลำพูน