เทศบาลเมืองลำพูนให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูนให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2562  ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูนที่มีกลุ่มเสี่ยงสูง ได้รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ฟรี! โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

โดยมี นายประภัสร์  ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมกล่าวทักทาย พูดคุยกับประชาชนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน บรรยากาศ ภายในงานเป็นไปด้วยความคึกคัก มีประชาชนให้ความสนใจเข้ารับบริการฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังมีการ ให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และการดูแลรักษาสุขภาพด้วยตนเอง โดย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นายแพทย์ศิริพัฒน์ โอกระจ่าง รวมถึง การให้บริการตรวจคัดกรอง เพื่อค้นหามะเร็งลำไส้ใหญ่ และมะเร็งลำไส้ตรง และการชี้แจงสิทธิการรักษาพยาบาล (สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า) จัดขึ้น ณ ภายในบริเวณลานจอดรถ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน