เทศบาลเมืองลำพูนร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

เทศบาลเมืองลำพูน นำโดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 โดยเคลื่อนขบวนไปยัง วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จ.ลำพูน  เพื่อประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา และรับฟังพระธรรมเทศนา และสืบสานประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา จากนั้น เคลื่อนขบวนไปยัง ณ วัดสันป่ายางหลวง เพื่อประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

การถวายเทียนพรรษา ถือเป็นกุศลอย่างหนึ่งของการให้ทานด้วยแสงสว่าง ซึ่งจะมีอานิสงค์ให้แก่ผู้ถวายมีปัญญาที่เฉลียวฉลาด คิดสิ่งใดมีความแตกฉาน ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ได้อย่างน่าอัศจรรย์ อันเนื่องมาจากได้ให้แสงสว่างแก่พระสงฆ์ การถวายเทียนพรรษา ได้ยึดถือเป็นประเพณีอันดีงาม และเป็นหนทางหนึ่งที่จะน้อมนำจิตใจของบุคคลเข้าถึงหลักธรรมของพระพุทธศาสนา