เทศบาลเมืองลำพูนจัดโครงการ “ตลาดสดน่าซื้อ” ประจำปี 2562

เทศบาลเมืองลำพูนจัดโครงการ “ตลาดสดน่าซื้อ” ประจำปี 2562 เพื่อผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจ ในการเลือกจำหน่ายอาหารและสินค้า ที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภคและมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม  โดยมี นายอานนท์ ยาวิคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการฯ จัดขึ้น ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม เทศบาลเมืองลำพูน  เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

ภายในงานมี พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อประกาศเจตนารมณ์ ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้หลอดพลาสติก” ระหว่าง เทศบาลเมืองลำพูน กับ ผู้ประกอบการตลาดสดหนองดอก และผู้ประกอบการตลาดเย็น เทศบาลเมืองลำพูน   พร้อมกันนี้  ยังได้จัดพิธีมอบป้ายรับรอง “อาหารปลอดภัย Food Safety” ให้แก่ผู้ประกอบการแผงจำหน่ายอาหารและสินค้า ที่ผ่านการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารตามมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขและการบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “สารปนเปื้อนในอาหาร”  โดย คุณวิมลพรรณ  จันทร์หอม เภสัชกรชำนาญการ และหัวข้อ “แนวทางการจำหน่ายอาหารปลอดภัย” โดย คุณละมัย สิทธิโรจน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ วิทยากรจากสำนักงานสาธาณสุขจังหวัดลำพูน ซึ่งมีผู้ประกอบการตลาดสดหนองดอก และตลาดเย็นเทศบาลเมืองลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก