เทศบาลเมืองลำพูน ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลแสนสุข จ.อุบลราชธานี

เทศบาลเมืองลำพูน นำโดย นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  , นายสิริวุฒิ  คำธิตา  รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  และนางทานตะวัน อินทร์จันทร์   รองปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลแสนสุข จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายทรงกรด ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีตำบลแสนสุข พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน ๑๘ คน  เข้าศึกษาดูงานและ รับฟังการบรรยายสรุป เรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาลเมืองลำพูน  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบอย่างการพัฒนาของการบริหารงาน     จัดการมาเป็นต้นแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562