เทศบาลเมืองลำพูนร่วมกิจกรรมจิตอาสา โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 จังหวัดลำพูนจัดโครงการ ๑ จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ  และกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562  ณ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองลำพูน โดยมี นายอรรษิษฐ์  สัมพันธ์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการฯ นำหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยแยกย้ายการปฏิบัติงานตามจุดที่กำหนด ในส่วนของเทศบาลเมืองลำพูน นำโดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาลำน้ำลำคลอง , ทำความสะอาด รอบถนน , ปลูกต้นไม้ บริเวณรอบคูเมือง และบริเวณสวนม่วนใจ๋  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และ การทาสีตีเส้นจราจร บริเวณจุดประตูช้างสี และบริเวณจุดหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ

โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เป็นหนึ่งในโครงการ  จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยจังหวัดลำพูน  ได้คัดเลือกถนน “รอบเมืองใน” เป็นถนนเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดลำพูน  ซึ่งมีความสำคัญเป็นถนนที่เป็นที่ตั้งของวัดพระธาตุหริภุญชัย ซึ่งเป็นสถานที่จัดทำน้ำอภิเษกสำหรับในพระราชพิธีราชาภิเษก และเป็นเส้นทางที่ผ่านประตูเมืองเก่าลำพูน ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และยังเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดลำพูน  โดยมีกิจกรรมรณรงค์การขับขี่และใช้ถนนให้มีความปลอดภัย ณ บริเวณถนนฝั่งตรงข้ามอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี