เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ ลานหน้าศาลากลาง จังหวัดลำพูน เทศบาลเมืองลำพูน นำโดย นายอาคม วัฒนากูล ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน และพนักงานครูเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ และ ประชาชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โอกาสนี้ ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน ได้อัญเชิญพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน) เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานในพิธี ได้อัญเชิญพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน) เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กล่าวอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล ซึ่งผู้ร่วมงานต่างสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่อาณาประชาราษฎร์ ด้วยพระวิริย อุตสาหะ และพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา ยังผลให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความร่วมเย็นเป็นสุขโดยทั่วหน้า