เทศบาลเมืองลำพูนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562

จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562  เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน  ในช่วงเช้า ได้ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล โดยมี นายอรรษิษฐ์  สัมพันธรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จากนั้น  ได้ประกอบพิธีทางศาสนา โดยมี พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร  ประธานฝ่ายสงฆ์  ให้ศีล และเจริญพระพุทธมนต์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานฝ่ายฆราวาส และหัวหน้าส่วนราชการถวายจตุปัจจัยไทยธรรม จากนั้น พระสงฆ์ จำนวน 68 รูป ได้เดินรับบิณฑบาต จากประชาชนทั่วทุกหมู่เหล่า  ในส่วนของเทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  ได้เข้าร่วมประกอบพิธีดังกล่าว

จากนั้น จังหวัดลำพูน ได้ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน บริเวณ ศาลาประชาคมจังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานในพิธี ได้ถวายความเคารพเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมพิธีพร้อมกัน โดยรับฟังสัญญาณการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ของกรมประชาสัมพันธ์ จากบริเวณพิธี ณ ท้องสนามหลวง เพื่อร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ  เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน จากนั้น ผู้ว่าราชการ จังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่วมพิธีลงนามถวาย พระพรชัยมงคลในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล ตามลำดับ  นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ยังเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดลำพูน จำนวน 20 ทุน