เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมให้การต้อนรับเทศบาลเมืองตาก

เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมให้การต้อนรับเทศบาลเมืองตากเทศบาลเมืองลำพูน โดย นางทิพวรรณ ความสุข ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และนางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองตาก นำโดย นายอนันท์ชัย ทวีเกื้อกูลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองตาก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะทำงาน และตัวแทนภาคประชาชน จำนวน 60 คน เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าลำพูน พร้อมทั้ง นั่งรถรางนำเที่ยว เยี่ยมชมพื้นที่เมืองเก่าลำพูน  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา