เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคา 2562

เมื่อค่ำวันที่ 12 สิงหาคม 2562  ณ ลานหน้าศาลากลาง จังหวัดลำพูน  เทศบาลเมืองลำพูนนำโดย นายอาคม วัฒนากูล ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน และพนักงานเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคา 2562 โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำคณะข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โดยอัญเชิญพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน) เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และถวายความเคารพ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ รวมทั้งกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งผู้ร่วมงานได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมทั้งร่วมกันจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นประธานพิธีนำร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทย และกล่าว “ทรงพระเจริญ” 3 ครั้ง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา