เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เทศบาลเมืองลำพูน นำโดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นวันมิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มปริมาณพันธุ์ปลาไทยตามพระราชเสาวนีย์และอนุรักษ์สัตว์น้ำ

ซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน ได้จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวนกว่า 2 แสนตัว ลงในแม่น้ำกวง เพื่อเพิ่มปริมาณจำนวนสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ รวมทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ และพัฒนาแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณประตู
ท่านาง ริมแม่น้ำกวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน